Novos acordos da xunta directiva:
1.- Exclúese a Declan da xunta directiva.
2.- Darase de alta o equipo no rexistro de Asociacións Culturais da Xunta de Galicia.
3.- Apróbanse as normas disciplinarias para evitar que a xente xogue bébeda. O que apareza en mal estado o día dun partido oficial non xogará.
4.- A equipación Legea porase a 35 €. Seguirá o prezo da primeira equipación para os socios de 25 €. Os socios que aínda non a teñan e a queira poden consultarme os números que ...
Continue reading ...