Como o campionato oficial non comeza ata xaneiro, hoxe, o Comité Europeo mandoume unha mensaxe de correo electrónico para confirmar que a afiliación é máis acaída para o ano que vén. Así, este ano adestraremos e xogaremos amigables. ¡Forza Fillos!