Dende A Coruña Fillos de Breogán consideramos que o futuro do fútbol gaélico en Galicia pasa pola creación de novos equipos. Para iso, tentaremos divulga-lo deporte nacional irlandés no noso país e trataremos de facilita-la aparición de novos clubes galegos. É unha idea ambiciosa, pero factible. Non limitamos o noso proxecto a Galicia, senón que Asturias, León e Portugal son tamén obxectivos para, ó mesmo tempo, dota-lo Campionato Ibérico de novos competidores. 

Se residides nalgunha destas zonas e estades interesados en formar parte deste proxecto, por favor, contactade connosco a través do noso enderezo de correo electrónico: secretary.acoruna.europe@gaa.ie


Desde A Coruña Fillos de Breogán consideramos que el futuro del fútbol gaélico en Galicia pasa por la creación de nuevos equipos. Para eso, intentaremos divulgar el deporte nacional irlandés en nuestro país y trataremos de facilitar la aparición de nuevos clubes gallegos. Es una idea ambiciosa, pero factible. No limitamos nuestro proyecto a Galicia, sino que Asturias, León y Portugal son también objetivos para, al mismo tiempo, dotar el Campeonato Ibérico de nuevos competidores. 

Si residís en alguna de estas zonas y estáis interesados en formar parte de este proyecto, por favor, contactad con nosotros a través de nuestra dirección de correo electrónico: secretary.acoruna.europe@gaa.ie


Em A Coruña Fillos de Breogán consideramos que o futuro do futebol gaélico na Galiza requer a criação de novas equipas. Para isso, tentaremos espalhar o esporte nacional irlandês em nosso país e tentaremos facilitar o surgimento de novos clubes na Galiza. É uma idéia ambiciosa, mas factível. Nós não limitamos nosso projeto para a Galiza, mas Asturias, León e Portugal também são alvos para, ao mesmo tempo, dar novos concorrentes ao Campeonato Ibérico.

Se você reside em qualquer uma dessas áreas e está interessado em ingressar neste projeto, entre em contato conosco através do nosso endereço de e-mail:
secretary.acoruna.europe@gaa.ie


 
Make a Free Website with Yola.